image

بروز مشکل دریکی از سرورهای میزبان سرویس‌های پاد

٠٣ مهر ١٤٠٠
image

نسخه جدید اپلیکیشن ویپاد ۲.۹.۱

٠٣ مهر ١٤٠٠
image

بروز مشکل در یکی از مرکز داده پاد

٠٣ مهر ١٤٠٠
image

اعلام وقایع به پشتیبانی پاد

٠٣ مهر ١٤٠٠