به استحضار می‌رساند، در راستای به روز رسانی گواهینامه امنیتی دامنه pod.ir تغییر مذکور در روز دوشنبه مورخ ۳ آذر ۹۹ با 15 دقیقه قطعی و اختلال انجام خواهد شد.

با تشکر از صبر و شکیبایی شما

مدیریت سرویس فناوری اطلاعات