سه شنبه، ٢١ اردیبهشت ١٤٠٠
image

رفع مشکل سرویس کلاسور

٢١ اردیبهشت ١٤٠٠
image

انتشار نسخه 2.5.2.0 سرویس پادیوم

٢١ اردیبهشت ١٤٠٠
image

انتشار نسخه 2.5.2.0 سرویس پنل کسب و کار پاد

٢١ اردیبهشت ١٤٠٠
image

ارتقا زیرساخت امنیتی پارک علم و فناوری

١٩ اردیبهشت ١٤٠٠
image

انتشار نسخه سرویس کیدزی بازی

٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠
image

انتشار نسخه ۱.۱۵.۰.۰ سرویس پنل کاربری

٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠
image

انتشار نسخه 1.21.28.0 سرویس پلتفرم مرکزی پاد

١٩ اردیبهشت ١٤٠٠
image

انتشار نسخه ی 1.21.27.0 سرویس سوشال پلتفرم مرکزی پاد

٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠
image

انتشار نسخه 1.21.27.0-SC فراخوانی سرویس پاد

١٩ اردیبهشت ١٤٠٠
image

بروزرسانی سیستم عامل سرورها در محیط تستی مرکز داده دانشگاه خاتم

٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠
image

ارتقا منابع پایگاه داده میزبانهای مرکز داده دانشگاه خاتم

٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠
image

بروزرسانی پایگاه داده پلی پاد

١٧ اردیبهشت ١٤٠٠