image

نسخه جدید اپلیکیشن ویپاد ۲.۹.۱

image

بروز مشکل در یکی از مرکز داده پاد

image

اعلام وقایع به پشتیبانی پاد

image

جلسات هم اندیشی روال های جاری تیم‌های پاد و مدیریت سرو

image

برگزاری آموزش به‌روش مدیریت دانش

image

برگزاری آموزش به‌روش مدیریت وقایع

image

برگزاری آموزش به‌روش مدیریت تغییرات

image

برگزاری آموزش پایش و مدیریت رویداد

image

تمپلیت SLA نهایی شد

image

راه‌اندازی سیستم تلفنی مرکز پشتیبانی مشتریان

image

مدیریت سطوح سرویس‌ها در پاد