image

به روز رسانی پنل بانک به نسخه 1.9.0.0

image

به روز رسانی گواهینامه امنیتی دامنه pod.ir

image

بروزرسانی سرتیفیکیت زیر دامنه های pod.ir مربوط به سرویس پ

image

بروزرسانی پایگاه داده سرویس پلتفرم مرکزی پاد

image

ارتقا سرویس پلتفرم مرکزی پاد به نسخه ۱.۲۱.۱۴.۰

image

بروزرسانی سرویس اعلان پیام پاد

image

ارتقا سرویس پنل بانک به نسخه 1.8.1.0

image

بروزرسانی سرویس ACL 1.2.0.0

image

ارتقا سرویس احراز هویت 1.20.0.0

image

بروزرسانی سرویس پلتفرم مرکزی پاد به نسخه 1.21.13.0

image

بهبود عملکرد سرویس پلتفرم مرکزی پاد

image

بروزرسانی پنل بانک 1.8.0.0